Peuterconsulenten stellen zich voor

Er is een team van peuterconsulenten gestart om zoveel mogelijk peuters toe te leiden naar de voorscholen. Zij vertellen ouders in Den Haag Zuidwest en Laak over het belang van de voorschool en taalontwikkeling.

Gaytry Chamman
‘Als peuterconsulente ben ik er voor de ouders van de wijken Morgenstond en Moerwijk. Ik kan ouders helpen bij vragen of als ze twijfelen over bijvoorbeeld inschrijvingen of verwijzen naar instellingen in de buurt. Ik heb ervaring als oudercoach, ook heb ik voorschoolse educatie en JongSamen bij ouders thuis verzorgd.’

Chantal Schroevers
‘Vele jaren ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op verschillende groepen en in diverse wijken van Den Haag. Ik heb onder andere coördinerende taken uitgevoerd en zorgtrajecten begeleid. Ik ben als peuterconsulent werkzaam in de wijken Morgenstond en Moerwijk.’

Divya Ghogli
‘Al meerdere jaren heb ik met passie gewerkt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang. Het afgelopen jaar heb ik mijn rol uitgebreid als pedagogisch coach. Mijn voornaamste doel als peuterconsulent is om een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van peuters.’

Khadija Boubkari
‘Ik ben peuterconsulent in de wijk Bouwlust/Vrederust en heb een werkachtergrond van ruim 18 jaar in de kinderopvang- en peuterspeelzaalbranche. Gedurende deze tijd heb ik verschillende functies bekleed, waaronder die van pedagogisch coach. ‘

Hafsa Belhaj
‘Ik ben werkzaam als peuterconsulent in de wijk Bouwlust/Vrederust. De afgelopen 22 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de kinderopvang, waarbinnen ik verschillende functies heb vervuld. In die periode heb ik mij gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking met alle betrokken partijen.’

Thirza Helderman
‘Ik ben de projectcoördinator Toeleiding Voorschoolse Educatie en hoop samen met de peuterconsulenten zoveel mogelijk peuters te kunnen laten toeleiden naar de voorscholen. Ik heb de afgelopen jaren als teamleider bij Vluchtelingenwerk gewerkt en heb mij hier bezig gehouden met aanmelden van de kinderen van nieuwkomers op het onderwijs. Voorlopig zal ik de wijk Transvaal onder mijn hoede nemen.’

Nietacha Soekhai
‘Ik ben werkzaam in Laak. Werken in een maatschappelijk betrokken omgeving geeft mij veel voldoening en ik haal hier veel plezier uit. Dit is ook een van de reden dat ik een maatschappelijke opleiding heb gevolgd. Ik vind het belangrijk dat iedereen in deze maatschappij gelijke kansen krijgt. Het begeleiden van kwetsbare groepen in de maatschappij zie ik dus ook als mijn ambitie.’

Wil je contact met een van de peuterconsulenten, kijk op de pagina Peuterconsulenten voor meer informatie.