Peuters gaan steeds meer samen spelen en maken vriendjes

‘We hebben bij kindercentrum 2Acrobaten in Morgenstond twee groepen van zestien kinderen, een in de morgen en een in de middag. In de leeftijd 2,5 naar 4 jaar zie je een grote ontwikkeling. De woordenschat gaat vooruit, maar ook sociaal, emotioneel en lichamelijk groeien de kinderen. Op alle terreinen is er vooruitgang. We doen veel aan bewegen voor de motorische ontwikkeling. De peuters gaan ook steeds meer samen spelen en maken vriendjes. Die komen elkaar weer tegen in de kleuterklas. Onze peuteropvang en de basisschool zitten in hetzelfde gebouw. We werken met thema’s. Nu is dat de Lente. De kinderen leren woordjes die met de lente te maken
hebben: schapen krijgen lammetjes. Vogels leggen eieren. Op een tafel liggen allemaal lentedingen. We geven een lijstje met woordjes mee om thuis met papa en mama te oefenen. Ouders worden ook weleens in de groep uitgenodigd, bijvoorbeeld om samen met hun kind te knutselen. Zo raken ook zij vertrouwd met school.’

Jeanine van der Slot
Pedagogisch medewerker 2Acrobaten,
een kindercentrum van 2Samen

Bron: de Stadskrant